FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2019/2020. od 20.01-14.02.2020. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 24.01.2020. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 27.01.2020. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Slobodan Simović 31.01.2020. u 11h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 31.01.2020. u 11h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 29.01.2020. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 29.01.2020. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 29.01.2020. u 12:30h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 05.02.2020. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 30.01.2020. u 10h ******
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 07.02.2020. u 13h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 14.02.2020. u 09:30h *
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 13.02.2020. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 10.02.2020. u 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 31.01.2020. u 13h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 24.01.2020. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 04.02.2020. u 10h ****
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 31.01.2020. u 10h ******
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 05.02.2020. u 14h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 27.01.2020. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Milica Bošković 13.02.2020. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 12.02.2020. u 10h *****
Savremene političke teorije Prof. dr Dušan Proroković 10.02.2020. u 12:30h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 12.02.2020. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 07.02.2020. u 12:30h

 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 29.01.2020. u 10h
Ples Božidar Mihailović 22.01.2020. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 24.01.2020. u 12h
Protokol mr Vojislav Glišić 27.01.2020. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 20.01.2020. u 10h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 31.01.2020. u 12h ******
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 05.02.2020. u 14h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 07.02.2020. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 13.02.2020. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 10.02.2020. u 12:30h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 12.02.2020. u 10h *****

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 24.01.2020. 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 20.01.2020. u 12h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 07.02.2020. u 12:30h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 07.02.2020. u 12:30h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 31.01.2020. u 12h ******
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 05.02.2020. u 14h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 12.02.2020. u 12h *****
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 13.02.2020. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 10.02.2020. u 12:30h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 31.01.2020. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 10.02.2020. u 12:30h
Protokol mr Vojislav Glišić 27.01.2020. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 24.01.2020. u 12h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 12.02.2020. u 10h *****
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 07.02.2020. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 20.01.2020. u 12h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 04.02.2020. u 10h ****

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Milica Bošković 13.02.2020. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 20.01.2020. 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 31.01.2020. u 14h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 24.01.2020. 10h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 07.02.2020. u 11h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 03.02.2020. 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 13.02.2020. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 07.02.2020. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.01.2020. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 31.01.2020. u 11h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 23.12.2019. u 10h
** – Izmena urađena 10.01.2020. u 13:30h
*** – Izmena urađena 20.01.2020. u 09h
**** – Izmena urađena 22.01.2020. u 10h
***** – Izmena urađena 22.01.2020. u 14h
****** – Izmena urađena 23.01.2020. u 14h