Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti osnovnih akademskih studija, master studija, nastavno i nenastavno osoblje da fakultet neće raditi u periodu od 01. januara do 08. januara 2020. godine.

Prvi radni dan je 09. januara 2020. godine, a zimski semestar se završava 10. januara 2020. godine.

Uprava fakulteta