Izvor: Studentska služba

Izborni španski jezik 1, rezultati kolokvijuma, novembar 2019.

Dimitrije Doktor 13,4
Stefan Mik 16,1
Petar Ivošević 1,00
Anđela Vukadinović 17,5
Emilija Vučelić 19
Nemanja Žerađanin 12
Sava Krstić 4
Sara Stanojević 19,5
Marta Zlatić 13
Tea Piljak 18,3
Slaviša Kojić 19,8
Nemanja Mišić 17,2
Jovana Rajin 17,7
Isidora Dodić 14,5
Igor Kovačević 13,5
Uroš Žerađanin 12
Uroš Isailović 17,8
Tamara Filipović 12,4
Matija Mišić 15,6
Aleksandra Mitrović 15,4
Stefan Terzić 6
Noa Fišer 16,2
Kristina Rogović 17,9
Dušan Šarac 6,8
Bojana Božinić 14,9
Anja Belić 16,5
Jovana Spasojević 4,8
Tijana Videnović 14,2
Maja Kukulović 16,5
Aleksandra Stojanović 17,7
David Špengler 12,4

Kolokvijum su položili studenti koji su ostvarili 11 ili više bodova.

Predmetni profesor