Izvor: Studentska služba

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz Italijanskog jezika 1:

1. Mina Miloradović  020/19 17,5
2. Vasilisa Denda  078/19 17,5
3. Milica Jovanović  126/19 17,5
4. Andrijana Stojanović  048/19 16,5
5. Mihailo Radonjić  014/19 16
6. Nemanja Lale  073/19 15,5
7. Marta Ćirić  021/19 15
8. Liza Smiljanić  027/19 15
9. Milena Stanojević  050/19 15
10. Jelena Labović  140/19 15
11. Milica Šarac  084/19 14
12. Luka Jelić  072/19 12

Predmetni nastavnik