Izvor: Studentska služba

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA OSNOVI BEZBEDNOSTI, ODRŽANOG 08.11.2019.

 STUDENTI KOJI SU POLOŽILI KOLOKVIJUM:

IME I PREZIME OCENA BROJ BODOVA
Ilija Blagojević 87/19 7 (sedam) 12
Mihajlo Radonjić 14/19 6 (šest) 11
Vasilisa Denda 78/19 7 (sedam) 13
Filip Dojčinović 32/19 6 (šest) 10
Milena Stanojević 50/19 6 (šest) 10

Predmetni nastavnik