Izvor: Studentska služba

Rezultati kolokvijuma,  održanog 07.11.2019. godine, iz predmeta:

OSNOVI PRAVA SA USTAVNIM PRAVOM

KOLOKVIJUM SU POLOŽILI:

Prezime i ime: Broj indeksa: Ocena:
01. Maksimović Trajko 112/19 10 (deset)
02. Mošić Marijana 104/19 10 (deset)
03. Blagojević ilija 087/19 10 (deset)
04. Šarac Milica 084/19 10 (deset)
05. Stanojević Sara 081/19 10 (deset)
06. Babić Dejana 108/19 9 (devet)
07. Marjanović Krstina 029/19 9 (devet)
08. Topolić Lazar 051/19 9 (devet)
09. Vasić Nenad 143/19 9 (devet)
10. Dojčinović Filip 032/19 9 (devet)
11. Tomić Darko 100/19 9 (devet)
12. Kovačević Igor 147/19 8 (osam)
13. Doktor Dimitrije 082/19 8 (osam)
14. Manojlović Danica 045/19 8 (osam)
15. Blagojević Stefan 062/19 8 (osam)
16. Plavšić Tanja 068/19 8 (osam)
17. Utvić Mihaila Jovana 004/19 8 (osam)
18. Mijatović Marinko 094/19 8 (osam)
19. Đorđević Slobodan 119/19 8 (osam)
20. Stefanović Kristina 018/19 8 (osam)
21. Kojić Slaviša 115/19 7 (sedam)
22. Popović Nikola 111/19 7 (sedam)
23. Savić Anastasija 026/19 7 (sedam)
24. Stanojević Milena 050/19 7 (sedam)
25. Stojanović Aleksandra 055/19 7 (sedam)
26. Eraković Anđela 065/19 7 (sedam)
27. Jović Petar 079/19 7 (sedam)
28. Vranješ Borislav 042/19 7 (sedam)
29. Stamenković Ana 077/19 7 (sedam)
30. Vukadinović Anđela 038/19 6 (šest)
31. Miljković Milan 028/19 6 (šest)
32. Đerić Nikola 025/19 6 (šest)
33. Mihajilović Sara 059/19 6 (šest)
34. Spasojević Jovana 142/19 6 (šest)
35. Jelić Luka 072/19 6 (šest)
36. Đorović Miloš 089/19 6 (šest)
37. Fišer Lea 097/19 6 (šest)
38. Milenković Vuk 117/19 6 (šest)
39. Ivošević Petar 090/19 6 (šest)
40. Mandić Jovan 024/19 6 (šest)
41. Momčilović Boško 063/19 6 (šest)
42. Lale Nemanja 073/19 6 (šest)
43. Obradović Andrej 054/19 6 (šest)
44. Janković Milovan 102/19 6 (šest)
45. Dodić Isidora 092/19 6 (šest)
46. Vučelić Emilija 120/19 6 (šest)
47. Supanič Viktorija 006/19 6 (šest)
48. Oreščanin Đorđe 098/19 6 (šest)
49. Stojanović Andrijana 048/19 6 (šest) *
50. Radonjić Mihailo 014/19 6 (šest) *
51. Franović Ivan 022/19 6 (šest) *
52. Kovačević Vuk 043/19 6 (šest) *

NAPOMENA: * – spisak je dopunjen sa imenima studenata koji su takođe položili

Predmetni profesor