Izvor: BEUM

Beogradski model EU (BEUM) interaktivna je četverodnevna simulacija procesa donošenja odluka Evropske unije, a sastoji se od rasprave o nekim od najaktualnijih evropskhih i globalnih problema. Učesnici u BEUM-u imaju priliku da preuzmu ulogu članova Europskog parlamenta, ministara, novinara ili lobista. Konferencija će se održati u Beogradu od 5. do 8. decembra 2019. godine, pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta.

Link za prijavu je: http://bit.ly/2J8HRgV

Za više informacija o konferenciji, ulogama i temama pratite nas na društvenim mrežama:
Facebook: www.facebook.com/ModelEU
Instagram: @belgrade.meu

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila office@belgrade-meu.org