Izvor: Studentski parlament

Pozivaju se studenti da se priključe projektu studentskog mentorstva koji se od ove godine realizuje na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost.

Cilj projekta je da se studentima prve godine osnovnih studija omogući podrška i savetovanje sa starijim kolegama, kako bi savladali probleme koje početak studija nosi sa sobom. Projekat se realizuje kroz povezivanje pojedinaca različitog nivoa stručnosti i iskustva u cilju profesionalnog razvoja i napretka. Novi studenti bi dobili svog mentora, koji se u prethodnim godinama studija istakao visokom prosečnom ocenom i angažovanjem u vannastavnim aktivnostima. Svi mentori prolaze kroz proces obuke kako bi pružili što bolju podršku i pomoć novim studentima. Projekta treba da omogući izgradnju mreže između naših studenata, kako bi se saradnja nastavila i u budućnosti.

Studenti treće godine će kao mentori imati priliku da znanje koje su stekli tokom studiranja i procesa obuke prenesu na mlađe kolege sa prve godine i time razviju veštine slušanja, savetovanja i empatije. Proces selekcije sastoji se od prijave koju studenti treće godine popunjavaju i usmenog intervjua.
Link za prijavu za mentore: https://forms.gle/G5whzZojh9kgauN37

Studenti druge godine koji su zainteresovani da u narednoj godini budu mentori će tokom druge godine studija prolaziti kroz obuku, kako bi od sledeće godine mogli da preuzmu odgovornost mentora na sebe.
Link za prijavu: https://forms.gle/TrFM4LCUtzxUYTjKA

Studenti prve godine imaće priliku da sarađuju sa istaknutim studentima treće godine i kroz individualni rad dobiće pomoć, podršku i proverene informacije. Na početku se pravi plan ciljeva za semestar, prate se rezultati i planira ispitni rok.
Link za prijavu: https://forms.gle/isnzuxwcLYhfbXsv7

Na kraju svakog semestra radi se evaluacija postignutih rezultata.

Rok za prijave koji je bio do 10. novembra 2019. godine u 23:59, produžava se do petka 15. novembra 2019. godine u 23:59.

Studentski parlament