FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Novembarski ispitni rok za školsku 2018/2019. od 28.10-01.11.2019. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 01.11.2019. u 14h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 31.10.2019. u 13:30h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 28.10.2019. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Slobodan Simović 31.10.2019. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 31.10.2019. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 30.10.2019. u 11h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 30.10.2019. u 11h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 30.10.2019. u 14:30h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 30.10.2019. u 13h *
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 29.10.2019. u 9h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 28.10.2019. u 12:30h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 01.11.2019. u 14h
Informatika Prof. dr Lazar Petrović 01.11.2019. u 12h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 28.10.2019. u 12:30h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 29.10.2019. u 10:30h

 …

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 31.10.2019. u 10h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 31.10.2019. u 13:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 01.11.2019. u 13h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 29.10.2019. u 9h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 30.10.2019. u 13h *
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 30.10.2019. u 12:30h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 01.11.2019. u 12h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 28.10.2019. u 12:30h
Savremene političke teorije Prof. dr Dušan Proroković 28.10.2019. u 12h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 28.10.2019. u 12h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 23.10.2019. u 13h