Izvor: Studentska služba

U skladu sa Pravilnikom o studiranju upis u narednu godinu osnovnih akademskih studija prema članu 23 (stav 1 do stava 3) može ostvariti svaki student koji je ostvario najmanje 37 ESPB bodova sa svake prethodne godine. Prema navedenom II godinu mogu upisati studenti koji su stekli 37 ESPB bodova u I godini, a III godinu mogu upisati svi studenti koji su stekli 37 ESPB bodova u I i najmanje 37 ESPB bodova u II godini studija.

Sekretarijat