FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok II za školsku 2019/2019. od 23.09-04.10.2019. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 27.09.2019. u 14h *
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 24.09.2019. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Slobodan Simović 03.10.2019. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 03.10.2019. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 02.10.2019. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 02.10.2019. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 02.10.2019. u 14:30h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 25.09.2019. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 01.10.2019. u 12h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 07.10.2019. u 14h ***
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 27.09.2019. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 01.10.2019. u 12h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 23.09.2019. u 10h

….. 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 03.10.2019. u 10h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 24.09.2019. u 12h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 04.10.2019. u 13h *, ****
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 01.10.2019. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 25.09.2019. u 10h
Krivično pravo (opšti i poseban deo) Prof. dr Jelana Lopičić Jančić 23.09.2019. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 27.09.2019. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 30.09.2019. u 10h **
Savremene političke teorije prof. dr Dušan Proroković 30.09.2019. u 12:30h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 30.09.2019. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 03.10.2019. u 10h

…..

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 04.10.2019. u 10h
Ples Božidar Mihailović 30.09.2019. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 24.09.2019. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 02.10.2019. u 10:30h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 27.09.2019. u 10h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 01.10.2019. u 12h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 25.09.2019. u 10h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 24.09.2019. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 03.10.2019. 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 30.09.2019. u 12:30h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 30.09.2019. u 10h

 …..

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 03.10.2019. 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 23.09.2019. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 03.10.2019. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 03.10.2019. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 01.10.2019. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 25.09.2019. u 10h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 02.10.2019. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 01.10.2019. u 12h
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 30.09.2019. u 12:30h

…..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2019. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 30.09.2019. u 12:30h
Protokol mr Vojislav Glišić 02.10.2019. u 10:30h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 27.09.2019. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 02.10.2019. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2019. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 04.10.2019. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 04.10.2019. u 13h ***

…..

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Lazar Petrović 27.09.2019. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 03.10.2019. 10h
Teorija korporativne bezbednosti Doc. dr Slobodan Simović 03.10.2019. u 10h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 23.09.2019. 10h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 24.09.2019. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 23.09.2019. 10h

…..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 24.09.2019. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 30.09.2019. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 27.09.2019. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2019. u 10h

 

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 25. septembra u 11:20h
** – Izmena urađena 27. septembra u 10:00h
*** – Izmena urađena 02. oktobra u 12:00h
**** – Izmena urađena 04. oktobra u 10:00h