Izvor: Studentska služba

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA

KRIVIČNO PRAVO – POSEBNI DEO

03.09.2019.

Ime i prezime studenta Rezultat
Klara Sandulović 10/17 22/30
Jovana Stefanović 23/17 14/30
Vladimir Pavlović 74/17 25/30
Aleksandar Atanasov 103/17 20/30
Katarina Morić 71/17 0/30

 

Predmetni profesor