FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski I ispitni rok za školsku 2018/2019. od 09.09-20.09.2019. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 16.09.2019. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 09.09.2019. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 13.09.2019. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Slobodan Simović 12.09.2019. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 12.09.2019. u 10h
Osnovi prava Prof. dr Mihajlo Vučić 17.09.2019. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 18.09.2019. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 18.09.2019. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Fiulipovic 18.09.2019. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 18.09.2019. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 18.09.2019. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 11.09.2019. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 20.09.2019. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 11.09.2019. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 17.09.2019. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 20.09.2019. u 10h

 

…..

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 12.09.2019. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 13.09.2019. u 10:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 10.09.2019. u 11h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 18.09.2019. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 18.09.2019. u 14h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 17.09.2019. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 20.09.2019. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 20.09.2019. u 12h **
Savremene političke teorije prof. dr Dušan Proroković 16.09.2019. u 11h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 09.09.2019. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 16.09.2019. u 12h

 

…..

III GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 20.09.2019. u 10h
Ples Božidar Mihailović 19.09.2019. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 11.09.2019. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 09.09.2019. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 13.09.2019. u 11h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 18.09.2019. u 12h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 18.09.2019. u 14h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 13.09.2019. u 10h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 17.09.2019. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 20.09.2019. u 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 16.09.2019. u 10h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 10.09.2019. u 10h

 

…..

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 12.09.2019. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 20.09.2019. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 16.09.2019. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 16.09.2019. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 18.09.2019. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 18.09.2019. u 12h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 10.09.2019. u 12h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 17.09.2019. u 10h
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 16.09.2019. u 11h

…..

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 18.09.2019. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 16.09.2019. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 09.09.2019. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.09.2019. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 13.09.2019. u 10h *
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 13.09.2019. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 10.09.2019. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 10.09.2019. u 11h

 

 …..

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Informaciona bezbednost Prof. dr Lazar Petrović 20.09.2019. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 20.09.2019. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 12.09.2019. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 09.09.2019. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 13.09.2019. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 12.09.2019. u 10h

…..

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 13.09.2019. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 13.09.2019. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.09.2019. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 18.09.2019. u 11h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 6. septembra 2019. u 13:50h
** – Izmena urađena 17. septembra 2019. u 13:40h