FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski I ispitni rok za školsku 2018/2019. od 27.08. – 06.09.2019. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 30.08.2019. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 02.09.2019. u 10h
Ustavno pravo Prof. dr Slobodan Simović 27.08.2019. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 27.08.2019. u 10h
Osnovi prava Prof. dr Mihajlo Vučić 09.09.2019. u 9h*
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 04.09.2019. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 04.09.2019. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 04.09.2019. u 13h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 04.09.2019. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 04.09.2019. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 06.09.2019. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 30.08.2019. u 10h
Informatika Prof. dr Lazar Petrović 06.09.2019. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 26.08.2019. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 09.09.2019. u 9h*
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 26.08.2019. u 10h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 27.08.2019. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 30.08.2019. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 29.08.2019. u 11h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 04.09.2019. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 04.09.2019. u 14h
Italijanski jezik 3, 4 Marina Milovanović 04.09.2019. u 10h
Španski jezik 3, 4 Hristina Filipović 04.09.2019. u 13h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 05.09.2019. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 06.09.2019. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 04.09.2019. u 10h
Savremene političke teorije Prof. dr Dušan Proroković 02.09.2019. u 12h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 06.09.2019. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 26.08.2019. u 12h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 27.08.2019. u 10h
Ples Božidar Mihailović 04.09.2019. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 30.08.2019. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 03.09.2019. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 26.08.2019. u 11h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 04.09.2019. u 12h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 04.09.2019. u 14h
Španski jezik 5, 6 Hristina Filipović 04.09.2019. u 13h
Italijanski jezik 5, 6 Marina Milovanović 04.09.2019. u 10h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 04.09.2019. u 10h
Krivično-procesno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 05.09.2019. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 06.09.2019. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 02.09.2019. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 28.08.2019. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 06.09.2019. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 30.08.2019. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 26.08.2019. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 26.08.2019. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 04.09.2019. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 04.09.2019. u 14h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 28.08.2019. u 12h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 09.09.2019. u 9h*
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 02.09.2019. u 13h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 26.08.2019. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 02.09.2019. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 03.09.2019. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 06.09.2019. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 28.08.2019. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 06.09.2019. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 29.08.2019. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 29.08.2019. u 11h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Lazar Petrović 06.09.2019. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 29.08.2019. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 27.08.2018. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 06.09.2019. u 10h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 04.09.2019. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 29.08.2019. u 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 04.09.2019. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 04.09.2019. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 26.08.2019. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 26.08.2019. u 10h

NAPOMENA:

* – Izmena urađena 2. septembra u 13h