Izvor: Studentska služba

Rezultati sa ispita iz predmeta Međunarodna bezbednost održan 19.06.2019. godine

….

R.b. Ime i prezime studenta Ocena
1. Aleksa Petrović 026/17 10 (deset)
2. Boris Krstić 069/17 10 (deset)
3. Jovana Teodorović 004/17 10 (deset)
4. Katarina Čuturilo 056/17 10 (deset)
5. Aleksandar Ostojić 032/17 10 (deset)
6. Aleksa Giljen 019/17 9 (devet)
7. Dragana Nana Mijović 005/17 9 (devet)
8. Jovana Bojović 117/17 9 (devet)
9. Klara Sandulović 010/17 9 (devet)
10. Zorana Metikoš 034/17 9 (devet)
11. Aleksandar Antonić 013/17 8 (osam)
12. Aleksandar Andrejević 087/17 8 (osam)
13. Nikola Živanović 009/17 8 (osam)
14. Sara Radisavljević 008/17 8 (osam)
15. Stefan Ćosić 045/17 8 (osam)
16. Anđela Mitić 044/17 6 (šest)
17. Branka Urdov 080/17 6 (šest)
18. Dimitrije Todorović 014/17 6 (šest)
19. Dimitrije Vuković 108/17 6 (šest)
20. Hristina Janković 077/17 6 (šest)
21. Jelena Babić 057/17 6 (šest)
22. Jelena Šaranović 093/17 6 (šest)
23. Marija Puzović 081/17 6 (šest)
24. Miljana Petrović 124/18 6 (šest)
25. Miloš Jevtović 086/17 6 (šest)
26. Nikola Vujanović 048/17 6 (šest)
27. Petar Gavrilović 184/18 6 (šest)
28. Mila Mirković 024/17 6 (šest)
29. Aleksandar Atanasov 103/17 5 (pet)
30. Ilija Kantar 111/17 5 (pet)
31. Luka Miljković 033/17 5 (pet)
32. Nataša Petrović 098/17 5 (pet)
33. Rade Jovičić 090/17 5 (pet)
34. Strahinja Živaljević 072/17 5 (pet)
35. Vladimir Pavlović 074/17 5 (pet)

….

Predmetni profesor