Izvor: Studentska služba

Rezultati II kolokvijuma iz nastavnog predmeta Obaveštajno-bezbednosne službe, održanog dana 20.05.2019. godine

1. Miloš Jevtić – 9,5 (broj bodova)
2. Edin Osmanaganić – 8,0
3. Jelena Vujasin – 7,5
4. Filip Davidović – 7,5
5. Vanja Vučković – 5,5
6. Alaui Hamza Alhakan – 5,0
7. Danica Dabanović – 5,0
8. Dušan Radulović – 4,5

Predmetni nastavnik