Izvor: Studentska služba

REZULTATI POPRAVNOG КOLOКVIJUMA IZ PREDMETA КRIVIČNO PRAVO OPŠTI DEO
ODRŽANOG DANA 14.05.2019. GODINE

1. ILIJA КANTAR 13/30
2. ANJA LABOVIĆ 18/30
3. PERКO MATOVIĆ 7/30
4. UROŠ MITIĆ 6/30
5. ALEКSANDAR OSTOJIĆ 21/30

REZULTATI POPRAVNOG КOLOКVIJUMA IZ PREDMETA КRIVIČNO PRAVO POSEBNI DEO
ODRŽANOG DANA 14.05.2019. GODINE

1. ALEКSANDAR OSTOJIĆ 14/30
2. PERКO MATOVIĆ 5/30
3. MILICA POPOVIĆ 13/30
4. ALEКSANDAR ANDREJEVIĆ 19/30
5. BORIS КRSTIĆ 29/30

Predmetni profesor