Izvor: Studentska služba

Rezultati sa kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik 2

Grupa A

1. Natalija Miljković 9 (devet)
2. Nađa Veselinović 9 (devet)
3. Sandra Milovančević 8 (osam)
4. Barbara Subotić 8 (osam)
5. Tamara Petrović 7 (sedam)
6. Danilo Čvorović 7 (sedam)
7. Đorđe Carević 7 (sedam)
8. Damjan Maletić 6 (šest)
9. Zorana Šćepanović 6 (šest)
10. Tamara Morar 6 (šest)
11. Jovan Radovanov 6 (šest)
12. Aleksa Pavlović 6 (šest)

Grupa B

1. Filip Đilas 10 (deset)
2. Iva Kovačević 10 (deset)
3. Valentina Božinović 10 (deset)
4. Milica Čitaković 10 (deset)
5. Stefan A. Shreir 9 (devet)
6. Petar Miočinović 9 (devet)
7. Tea Nikolić 9 (devet)
8. Vladimir Vučković 9 (devet)
9. Sara Borozan 9 (devet)
10. Matija Janković 8 (osam)
11. Tamara Cvetanović 8 (osam)
12. Milutin Nikolić 8 (osam)
13. Dunja Vujanić 7 (sedam)
14. Sara Pikulić 7 (sedam)
15. Filip Matović 7 (sedam)

Studenti koji nisu položili imaće priliku da rade popravni kolokvijum 22.05.2019. godine, a to su:

1. Marko Popadić
2. Dejana Kaurin
3. Filip Radosavljević
4. Branislava Mitorvić
5. Helena Vlahović

Predmetni profesor