Izvor: Studentska služba

REZULTATI KOLOKVIJUMA II IZ PREDMETA

ŠPANSKI JEZIK II

1. Marija Babac 9,5
2. Nikoleta Drinčić 9,7
3. Ksenija Zgonjanin 7,3
4. Anđela Đorđević 5,8
5. Nikola Simić 0
6. Ljubica Slavković 0
7. Ivana Mićić 0
8. Lazar Jakšić 0
9. Katarina Popov 8,0
10. Matija Kojić 7,4
11. Petar Anđelković 0
12. Lazar Faraga 9,6
13. Jelena Danilović 2,3
14. Petar Petrović 2,9
15. Nataša Maljković 9,2
16. Ivan Momčilović 2,3
17. Una Zdravković 4,5
18. Milica Ristić 1,0
19. Nađa Valjarević 7,9
20. Milan Dragačević 4,8
21. Đurđina Lacković 5,0

Predmetni profesor