Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će popravni kolokvijum iz Španskoj jezika biti održan u sledećim terminima:

– 29. maj u 14h – popravni kolokvijumi za Izborni španski jezik 1 (prvi semestar)
– 29. maj u 15h – popravni kolokvijumi za Izborni španski jezik 2 (drugi semestar)

Predmetni nastavnik