Izvor: Studentska služba

Rezultati sa ispita iz predmeta Osnovi prava sa ustavnim pravom

Održanog 24.04.2019. godine

R.b.

Ime i prezime studenta Broj indeksa

Ocena

1. Ivana Lesendrić 053/18 10 (deset)
2. Luka Todorović 052/18 9 (devet)
3. Miona Prica 068/18 9 (devet)
4. Ksenija Zgonjanin 083/18 8 (osam)
5. Milica Aleksić 021/18 8 (osam)
6. Nikola Kalanj 014/18 8 (osam)
7. Vanja Bojanić 082/18 8 (osam)
8. Filip Đilas 105/18 7 (sedam)
9. Isidora Stojanović 126/18 7 (sedam)
10. Milica Savić 157/18 7 (sedam)
11. Mladen Nikolić 100/18 7 (sedam)
12. Zorana Šćepanović 156/18 7 (sedam)
13. Anastasija Popović 057/18 6 (šest)
14. Andrijana Anakijev 074/18 6 (šest)
15. Barbara Subotić 009/18 6 (šest)
16. Dunja Vujanić 090/18 6 (šest)
17. Katarina Popov 025/18 6 (šest)
18. Luka Radovanović 045/18 6 (šest)
19. Nađa Valjarević 078/18 6 (šest)
20. Nataša Maljković 131/18 6 (šest)
21. Sandra Milovančević 089/18 6 (šest)
22. Sofija Uskoković 150/18 6 (šest)
23. Srefan Marković 007/18 6 (šest)
24. Vanja Samardžić 113/18 6 (šest)
25. Aleksandra Pantić 050/18 5 (pet)
26. Anamarija Mandić 166/18 5 (pet)
27. Filip Žigić 017/18 5 (pet)
28. Filip Matović 060/18 5 (pet)
29. Georgije Đorđe Carević 173/18 5 (pet)
30. Jelena Danilović 115/18 5 (pet)
31. Jovana Mališić 091/18 5 (pet)
32. Katarina Radovanović 026/18 5 (pet)
33. Maja Čemerkić 088/18 5 (pet)
34. Matija Kojić 023/18 5 (pet)
35. Milica Ristić 058/18 5 (pet)
36. Miloš Krivokapić 030/18 5 (pet)
37. Nevena Sakić 031/18 5 (pet)
38. Nikola Isidorović 047/17 5 (pet)
39. Nikola Unković 144/18 5 (pet)
40. Pavle Rančigaj 125/18 5 (pet)
41. Petar Anđelković 038/18 5 (pet)
42. Svetislav Marić 101/18 5 (pet)
43. Uroš Ivković 081/18 5 (pet)
44. Veljko Ljuboja 039/18 5 (pet)
45. Života Radojčić 040/18 5 (pet)

 

Predmetni profesor