Izvor: Studentska služba

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Obaveštajno-bezbednosne službe,
održanog dana 08.04.2019. godine

1. Miloš Jevtić – 9,5 (broj bodova)
2. Danica Dabanović – 9,0
3. Edin Osmanagić – 5,5
4. Svetlana Nešić – 5,5
5. Dušan Radulović – 5,0
6. Filip Davidović – 4,5
7. Vanja Vučković – 3,5
8. Jelena Vujasin – 1,5

Predmetni nastavnik