Izvor: Studentska služba

Rezultati kolokvijuma I, izborni Španski jezik 2, letnji semestar 2018/2019.

1. Nađa Valjarević, 078/18 ….. 9,00
2. Katarina Popovi 025/18 ….. 8,25
3. Anja Dolićanin 029/18 ….. 0
4. Mladen Nikolić 100/18 ….. 4,50
5. Anastasija Popović 057/18 ….. 6,75
6. Jovana Mališić 091/18 ….. 3,55
7. Nikola Krnjić 073/18 ….. 0,50
8. Miloš Krivokapić 030/18 ….. 3,25
9. Ksenija Zgonjanin 083/18 ….. 5,35
10. Filip Žigić 017/18 ….. 6,30
11. Nemanja Zejaković 178/18 ….. 5,75
12. Anđela Đorđević 096/18 ….. 7,05
13. Lazar Jakšić 095/18 ….. 7,00
14. Marija Babac 027/18 ….. 9,15
15. Vanja Samardžić 113/18 ….. 4,30
16. Isidora Stojanović 126/18 ….. 7,30
17. Milica Asanović 041/18 ….. 0
18. Strahinja Nikolić 064/18 ….. 1,00
19. Aleksandra Pantić 050/18 ….. 0
20. Petar Petrović 063/18 ….. 7,30
21. Matija Kojić 023/18 ….. 6,30
22. Lazar Faraga 121/18 ….. 8,75
23. Una Zdravković 112/18 ….. 0,25
24. Marko Panić 016/18 ….. 5,55
25. Nikoleta Drinčić 137/18 ….. 8,60
26. Ivana Lesendrić 053/18 ….. 6,75
27. Milica Ristić 058/18 ….. 2,20
28. Ivan Momčilović 085/18 ….. 3,30
29. Đurđina Lacković 123/18 ….. 7,55
30. Nataša Maljković 131/18 ….. 7,55

Predmetni profesor