Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će kolokvijum iz Italijanskog jezika 2 biti održan 03. aprila u 9h.

Isti termin važi i za kolokvijum iz Italijanskog jezika 1 za studente koji nisu položili prvi kolokvijum.

Predmetni nastavnik