FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski rok za školsku 2018/2019. od 15.04-26.04.2019. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 19.04.2019. u 12:00
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 17.04.2019. u 11:00
Ustavno pravo Prof. dr Slobodan Simović 24.04.2019. u 15:00
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 24.04.2019. u 15:00
Osnovi prava Prof. dr Mihajlo Vučić 18.04.2019. u 12:00
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 24.04.2019. u 11:00
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 24.04.2019. u 11:00
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 24.04.2019. u 14:30
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 23.04.2019. u 13:30
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 23.04.2019. u 12:00
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 19.04.2019. u 12:00
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 25.04.2019. u 09:30 *
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 18.04.2019. u 12:00
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 15.04.2019. u 12:00
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 15.04.2019. u 10:00

 

……

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 17.04.2019. u 15:00
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 19.04.2019. u 11:00
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 25.04.2019. u 11:00
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 23.04.2019. u 12:00
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 23.04.2019. u 13:30
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 16.04.2019. u 13:30
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 25.04.2019. u 14:00 *
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 18.04.2019. u 10:00
Savremene političke teorije prof. dr Dušan Proroković 23.04.2019. u 14:30
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 15.04.2019. u 14:00 *
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 22.04.2019. u 13:00

……

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 25.04.2019. u 10:00 *
Ples Božidar Mihailović 15.04.2019. u 10:00
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 19.04.2019. u 11:00
Protokol mr Vojislav Glišić 17.04.2019. u 11:00
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 16.04.2019. u 10:00
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 22.04.2019. u 12:30
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 23.04.2019. u 12:00
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 23.04.2019. u 13:30
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 15.04.2019. u 14:00
Krivično-procesno pravo Prof. dr Mihajlo Vučić 18.04.2019. u 12:00
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 24.04.2019. u 10:00
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 25.04.2019. u 12:00
Kriminalistika Doc. dr Dejan Labović 19.04.2019. u 12:00
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 23.04.2019. u 14:30
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 24.04.2019. u 10:00

……

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 25.04.2019. u 12:00
Politika bezbednosti Prof. dr Dragan Kolev 22.04.2019. u 12:30
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 22.04.2019. u 13:00
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 22.04.2019. u 13:00
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 23.04.2019. u 12:00
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 23.04.2019. u 13:30
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 24.04.2019. u 10:00
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 18.04.2019. u 12:00
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 23.04.2019. u 14:30

……

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 22.04.2019. u 12:30
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 23.04.2019. u 14:30
Protokol mr Vojislav Glišić 17.04.2019. u 11:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 15.04.2019. u 13:00 *
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 24.04.2019. u 10:00
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 19.04.2019. u 10:00
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 25.04.2019. u 11:00
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 25.04.2019. u 11:00

……

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Lazar Petrović 18.04.2019. u 14:00 *
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 25.04.2019. u 12:00
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 24.04.2019. u 15:00
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 22.04.2019. u 11:00
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 15.04.2019. u 14:00
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 18.04.2019. u 12:00

……

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 15.04.2019. u 14:00
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 22.04.2019. u 14:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 15.04.2019. u 13:00 *
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 19.04.2019. u 10:00

NAPOMENA:

* – Izmena izvršena 21.03.2019. u 12:50h