Izvor: Studentska služba

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

PREDMET – STUDIJE EU
Rezultati pisanog ispita

1. Davina Haekel – 10
2. Sara Stojanović – 10
3. Kristina Soković – 10
4. Boris Dacin – 8

Predmetni profesor