Izvor: prof. dr Mihajlo Vučić

INSTITUT ZA MEĐUNARODNU POLITIКU I PRIVREDU
BEOGRAD

u saradnji sa Hanns Seidel fondacijom

upućuje

P O Z I V

studentima završne godine osnovnih studija, master i doktorskih studija za pohađanje tradicionalne Zimske škole međunarodnih odnosa pod nazivom

„КONTINUITET I PROMENE SVETSКOG PORETКA U 21. VEКU“

koja će se održati u Institutu za međunarodnu politiku i privredu,
Makedonska 25, Beograd,
u periodu od 18. marta do 19. aprila 2019. godine.

Zimska škola obuhvatiće do 20 predavanja i simulacija, sa naglaskom na razumevanje savremenog svetskog poretka i značaja aktuelnih međunarodnih događaja i procesa.

U programu Zimske škole je i prisustvo polaznika konferencijama i tribinama koje Institut bude organizovao u periodu njenog održavanja.

Predavanja i simulacije će biti jednoipočasovni i održavaće se u jednom do dva termina dnevno, u trajanju od 11.00h do 14.00h, tri do četiri dana nedeljno, a realizovaće ih vodeći srpski stručnjaci iz oblasti međunarodnih odnosa.

Pohađanje Zimske škole je bez naknade.

Završni događaj – radionica, biće održana 19. aprila 2019. godine u hotelu „Zira“, kada će polaznicima koji su uspešno pohađali Zimsku školu biti dodeljeni odgovarajući sertifikati.

Zainteresovani kandidati treba da dostave: CV sa najosnovnijim ličnim i akademskim podacima; kratko motivaciono pismo i dokaz o godini studija (skeniranu stranicu indeksa) na e-mail adresu koordinatora.

Zimske škole:
dr Vladimir Trapara, vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs, vtrapara@yahoo.com
Rok za prijavljivanje je petak, 1. mart 2019. godine.

Broj polaznika je ograničen na 25, koje će komisija Instituta odabrati od prijavljenih kandidata, a na osnovu sadržaja njihovih prijava.

NAPOMENA: Studenti Fakulteta za diplomatiju i bezbednost svoje učešće moraju da usklade sa svojim obavezama na fakultetu.