Izvor: Studentska služba

Rezultati sa ispita održanog 01.02.2019. godine, iz predmeta:

OSNOVI PRAVA SA USTAVNIM PRAVOM

Nikolija Stojičić, 094/18 ………… 10 (deset)
Lazar faraga, 121/18 ………… 10 (deset)
Marija Babac, 024/18 ………… 10 (deset)
Marko Panić, 016/18 ………… 9 (devet)
Sofija Novaković, 079/18 ………… 9 (devet)
Valentina Božinović, 069/18 ………… 9 (devet)
Ljubica Slavković, 032/18 ………… 9 (devet)
Iva Kovačević, 071/18 ………… 8 (osam)
Martin Bežinarević, 130/18 ………… 8 (osam)
Neđo Krvavac, 117/18 ………… 8 (osam)
Anđela Anđelić, 044/18 ………… 8 (osam)
Srahinja Nikolić, 064/18 ………… 8 (osam)
Tatjana Stanišić, 104/18 ………… 8 (osam)
Sara Borozan, 140/18 ………… 8 (osam)
Marija Savić, 047/18 ………… 8 (osam)
Tamara Morar, 084/18 ………… 8 (osam)
Natalija Miljković, 008/18 ………… 8 (osam)
Ivana Mićić, 034/18 ………… 8 (osam)
Danilo Čvorović, 102/18 ………… 7 (sedam)
Mina Kecman, 020/18 ………… 7 (sedam)
Petar Petreović, 063/18 ………… 7 (sedam)
Sara Pikulić, 093/18 ………… 7 (sedam)
Dejana Kaurin, 018/18 ………… 7 (sedam)
Una Zdravković, 112/18 ………… 7 (sedam)
Stefan Shreir, 178/18 ………… 7 (sedam)
Đurđina Lacković, 129/18 ………… 7 (sedam)
Anđela Đorđević, 096/18 ………… 7 (sedam)
Aleksandar Čorogar, 116/18 ………… 7 (sedam)
Milica Asanović,041/18 ………… 6 (šest)
Nemanja Zejaković, 176/18 ………… 6 (šest)
Aleksandar Lukić, 098/18 ………… 6 (šest)
Marko Popadić, 106/18 ………… 6 (šest)
Lazar Jakšić, 095/18 ………… 6 (šest)
Đorđe Matić, 133/18 ………… 6 (šest)
Luka Stević, 02/18 ………… 6 (šest)
Miloš Žižić, 03/18 ………… 6 (šest)
Teodora Njegomir, 139/18 ………… 6 (šest)
Matija Janković, 142/18 ………… 6 (šest)
Tea Nikolić, 070/18 ………… 6 (šest)
Vladimir Vučićević, 051/18 ………… 6 (šest)
Olivera Velimirović, 080/18 ………… 6 (šest)
Stevan Milovanović, 114/18 ………… 6 (šest)
Nikola Krnić, 073/18 ………… 6 (šest)
Ivan Momčilović, 085/18 ………… 6 (šest)
Nikoleta Drinčić, 137/18 ………… 6 (šest)
Marija Vidaković, 038/17 ………… 6 (šest)
Tamara Petrović, 077/18 ………… 6 (šest)
Luka Živoinović, 049/18 ………… 6 (šest)
Nikola Simić, 067/18 ………… 6 (šest)
Miloš Pavlović, 108/18 ………… 6 (šest)

Predmetni profesor:
Prof. dr Slobodan Simović