Izvor: Balkan Fun Travel Agency

Fakultet za diplomatiju i bezbednost u saradnji sa Balkan Fun Travel Agency organizuje prvu stručnu studentsku ekskurziju: Varšava – Moskva – Minsk.

Predrezervacije se vrše prijavom na link. Za prijavu je potrebno popuniti online formular nakon čega će uslediti poziv iz agencije radi potpisivanja ugovora o putovanju. Prilikom potpisivanja ugovora plaća se 3.000 dinara, a 4.000 nakon mesec dana i ostatak 20 dana do pred polazak.

Za dodatne informacije: Tel. +381 (0) 64 2848579

Program putovanja

Organizator