Izvor: Studentska služba

Rezultati sa drugog kolokvijuma iz predmeta

Osnovi prava sa ustavnim pravom

Ime i prezime studenta

Ocena

1. Valentina Božinović 069/18 10 (deset)
2. Sofija Novaković 079/18 10 (deset)
3. Marko Panić 016/18 10 (deset)
4. Marija Babac 024/18 10 (deset)
5. Nikolija Stojičić 094/18 10 (deset)
6. Nataša Maljković 131/18 10 (deset)
7. Neđo Krvavac 117/18 9 (devet)
8. Stefan A. Shreir 178/18 9 (devet)
9. Danilo Čvorović 102/18 8 (osam)
10. Lazar Faraga 121/18 8 (osam)
11. Natalija Miljković 008/18 8 (osam)
12. Marija Ilić 022/18 8 (osam)
13. Svetislav Marić 101/18 7 (sedam)
14. Ivana Lesendrić 7 (sedam)
15. Tamara Petrović 077/18 7 (sedam)
16. Sara Pikulić 093/18 7 (sedam)
17. Nemanja Zejaković 176/18 7 (sedam)
18. Tamara Morar 084/18 6 (šest)
19. Ivan Momčilović 085/18 6 (šest)
20. Vladimir Vučićević 051/18 6 (šest)
21. Miloš Pavlović 6 (šest)
22. Anđela Đorđević 096/18 6 (šest)
23. Lazar Jakšić 095/18 6 (šest)
24. Sara Borozan 140/18 6 (šest)
25. Stefan Marković 007/18 5 (pet)
26. Luka Živojinović 049/18 5 (pet)
27. Milica Aleksić 021/18 5 (pet)
28. Nikoleta Drinčić 137/18 5 (pet)
29. Petar Petrović 063/18 5 (pet)
30. Đorđe Matić 133/18 5 (pet)
31. Jovana mališić 091/18 5 (pet)
32. Marija Savić 047/18 5 (pet)
33. Uroš Karan 138/18 5 (pet)
34. Ksenija Zgonjanin 083/18 5 (pet)
35. Matija Kojić 023/18 5 (pet)
36. Mladen Nikolić 100/18 5 (pet)
37.Milutin Nikolić 5 (pet)
38. Matija Janković 142/18 5 (pet)
39. Anastasija Popović 057/18 5 (pet)
40. Luka Todorović 052/18 5 (pet)
41. Petar Anđelković 038/18 5 (pet)
42. Luka Stević 002/18 5 (pet)
43. Milica Čejović 5 (pet)
44. Nađa Valjarević 078/18 5 (pet)
45. Milica Čitaković 054/18 5 (pet)
46. Strahinja Nikolić 064/18 5 (pet)
47. Nikola Simić 067/18 5 (pet)
48. Zorana Šćepanović 156/18 5 (pet)
49. Petar Miočinović 065/18 5 (pet)
50. Aleksa Pavlović 087/18 5 (pet)
51. Milica Ristić 058/18 5 (pet)
52. Una Zdravković 112/18 5 (pet)
53. Katarina Popov 025/18 5 (pet)
54. Marko Popadić106/18 5 (pet)