Izvor: Studentska služba

Spisak studenata prve godine koji nisu položili drugi kolokvijum:

 1. Teodora Njegomir
 2. Neđo Krvavac
 3. Miloš Sedlan
 4. Jakšić Lazar
 5. Savić Milica
 6. Milica Ristić
 7. Una Zdravković
 8. Helena Vlahović
 9. Vanja Samardžić
 10. Sara Borozan
 11. Vanja Bojanić
 12. Sandra Milovančević
 13. Nikola Smakić
 14. Strahinja Nikolić
 15. Miloš Pavlović
 16. Cirić Milena
 17. Anđela Anđelić
 18. Jovana Mališić
 19. Petar Anđeloković
 20. Jelena Danilović

Popravni kolokvijum će se održati u utorak 25. decembra 2018. godine.

Predmetni profesor