Izvor: Studentska služba

1. Obaveštavaju se studenti I godine osnovnih akademskih studija da će kolokvijum iz Engleskog jezika 1 (viši nivo) biti održan 18.decembra (prva tri časa).

2. Obaveštavaju se studenti I godine master akademskih studija da će kolokvijum iz Engleskog jezika biti održan 18. decembra (tokom 4. i 5. časa).

3. Obaveštavaju se studenti II godine osnovnih akademskih studija da će kolokvijum iz Engleskog jezika 3 (viši nivo) biti održan 21. decembra (prva tri časa).

Predmetni nastavnik