Izvor: Studentska služba

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz Italijanskog jezika 1

1. Nikolija Stojičić 094/18 ……………… 19,5 poena
2. Marija Ilić 022/18 ……………………… 18,5 poena
3. Mina Kecman 020/18 ………………… 17 poena
4. Marija Savić 047/18 …………………… 17 poena
5. Miona Prica 068/18 …………………… 17 poena
6. Tamara Tmušić 043/18 ………………. 14,5 poena
7. Anastasija Petrović 161/18 …………. 13 poena
8. Nevena Sakić 031/18 ………………… 12 poena

Predmetni profesor