Izvor: Sekretarijat

Na osnovu člana 94. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017), člana 71. Statuta Fakulteta, Zakona o državnim i drugim praznicima Republike Srbije (Sl. glasnik RS 43/01, 101/07, 92/11), dekan Fаkulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, dana 24.09.2018. godine doneo

O D L U K U

o

organizovanju nastave u zimskom i letnjem
semestru školske 2018/2019. godine

ZIMSKI SEMESTAR

1. Nastava u zimskom semestru školske 2018/2019. godine na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u Beogradu:

– za studente I godine osnovnih studija počinje u ponedeljak 01.10.2018. godine, prema rasporedu časova, a završava se u petak, 11. januara 2019. godine;

– za studente II i III godine osnovnih akademskih, kao i I i II godine master studija, počinje u ponedeljak, 08.10.2018. godine, prema rasporedu časova, a završava se u petak, 11. januara 2019. godine.

2. Neradni dani u toku zimskog semestra, na osnovu Zakona o državnim i verskim praznicima su:

12. novembar 2018. (ponedeljak), Dan primirja u Prvom svetskom ratu;

od 31. decembra 2018. do 08. januara 2019. (prvi radni dan je sreda, 9. januar 2019. godine), Nova godina i Božić – Novogodišnji i božićni praznici.

3. U vreme novogodišnjih i božićnih praynika na fakultetu neće biti nastave, niti će raditi službe Fakulteta.

LETNJI SEMESTAR

1. Nastava u letnjem semestru školske 2018/2019. godine na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u Beogradu počinje 18. februara 2019. godine, a završava se u petak, 31.05.2019. godine.

2. Neradni dani u toku letnjeg semestra, na osnovu Zakona o državnim i verskim praznicima su:

15. februar 2019. (petak), Sretenje – Dan državnosti Srbije;
od 26. aprila do 03. maja 2019. (Veliki petak, Uskrs – Uskršnji praznici, Praznik rada – Prvomajski praznici).

3. U vreme uskršnjih i prvomajskih praznika i Dana državnosti neće se održavati nastava na Fakultetu, niti će raditi službe Fakulteta.

ISPITNI ROKOVI

• Januarski: od 21. januara do 15. februara 2019. godine;
• Aprilski: od 15. aprila do 26. aprila 2019. godine;
• Junski: od 3. juna do 28. juna 2019. godine;
• Septembarski: od 26. avgusta do 6. septembra 2019. godine;
• Oktobarski I: od 09. septembra do 20. septembra 2019. godine;
• Oktobarski II: od 23. septembra do 04. oktobra 2019. godine.

U Beogradu, 24.09.2018. godine

Dekan
prof. dr Nenad Đorđević