FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok za školsku 2017/2018. od 24.09-05.10.2018. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 27.09.2018. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 24.09.2018. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 28.09.2018. u 10h
Ustavno pravo Doc. dr Slobodan Simović 04.10.2018. u 13:30h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Doc. dr Slobodan Simović 04.10.2018. u 13:30h
Osnovi prava Doc. dr Mihajlo Vučić 01.10.2018. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 03.10.2018. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 03.10.2018. u 10h
Španski jezik 1, 2 Doc. dr Sanja Stošić 03.10.2018. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 26.09.2018. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 03.10.2018. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 05.10.2018. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 05.102018. u 10h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Mihajlo Vučić 01.10.2018. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 28.09.2018. u 10h

…..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Doc. dr Slobodan Simović 04.10.2018. u 13:30h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 28.09.2018. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 24.09.2018. u 11h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 03.10.2018. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 26.09.2018. u 10h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Doc. dr Mihajlo Vučić 01.10.2018. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 05.10.2018. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 28.09.2018. u 10h
Savremene političke teorije prof. dr Dušan Proroković 01.10.2018. u 12:30h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 24.09.2018. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 05.10.2018. u 10h

….. 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 05.10.2018. u 10h
Ples Božidar Mihailović 03.10.2018. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 26.09.2018. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 02.10.2018. u 12:30h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 05.10.2018. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 28.09.2018. u 10h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 03.10.2018. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 26.09.2018. u 10h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 28.09.2018. u 10h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Mihajlo Vučić 01.10.2018. u 10h
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2018. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 24.09.2018. 10h
Kriminalistika Doc. dr Dejan Labović 27.09.2018. u 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 01.10.2018. u 12:30h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2018. u 10h

…..

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 24.09.2018. 10h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 28.09.2018. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 05.10.2018. u 10h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 05.10.2018. u 10h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 03.10.2018. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 26.09.2018. u 10h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2018. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 01.10.2018. u 10h
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 01.10.2018. u 12:30h

…..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2018. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 01.10.2018. u 12:30h
Protokol mr Vojislav Glišić 02.10.2018. u 12:30h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 28.09.2018. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2018. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 28.09.2018. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 24.09.2018. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 24.09.2018. u 11h

….. 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Lazar Petrović 05.10.2018. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 24.09.2018. 10h
Teorija korporativne bezbednosti Doc. dr Slobodan Simović 04.10.2018. u 13:30h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 24.09.2018. 10h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 28.09.2018. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 24.09.2018. 10h

…..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 24.09.2018. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 28.09.2018. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 28.09.2018. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2018. u 10h

NAPOMENA:
Izmena urađena xx.09.2018. u xxh