Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti Fakulteta za diplomatiju i bezbednosti koji upisuju II i III godinu studija u školskoj 2018/2019. godini, a do sada su ostvarili minimalni broj poena 37 (i više), da se u narednu školsku godinu mogu upisati od 24.09. do 28. 09. 2018. godine u vremenu od 10-13h.

Studenti koji nemaju 37 bodova, već to ostvare u toku tekućih ispitnih rokova, zakljucno sa Oktobarskim ispitnim rokom do 05.10.2018. godine, u narednu školsku godinu se mogu upisati od 08.10. do 12.10.2018. godine u vremenu od 10-13h.

Neophodna dokumenta prilikom upisa u narednu školsku godinu 2018/2019:

– 2 ŠV obrasca (podižu se u biblioteci)
– dokaz o uplati na račun fakulteta u iznosu od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Uprava fakulteta