Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti osnovnih akadamskih studija Fakulteta za diplomatiju i bezbednost da imaju pravo na besplatnu punu školarinu za godinu koju upisuju, pod sledećim uslovima:

– studenti koji upisuju II godinu studija imaju ostvarenih 60 ESPB bodova u prethodnoj godini (I godina studija) sa prosečnom ocenom minimalno 9;

– studenti koji upisuju III godinu studija imaju ostvarenih 120 ESPB bodova u prethodne dve godine (I i II godina studija) sa prosečnom ocenom minimalno 9 u poslednjog godini studija (II godina studija).

Pravo na punu stipendiju mogu ostvariti zaključno sa ispitima položenim u poslednjem ispitnom roku u školskoj 2017/2018. (Oktobar II).

Uprava fakulteta