FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita **

Septembarski II ispitni rok za školsku 2017/2018. od 10.09-21.09.2018. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 17.09.2018. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 10.09.2018. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 14.09.2018. u 10h
Ustavno pravo Doc. dr Slobodan Simović 17.09.2018. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Doc. dr Slobodan Simović 17.09.2018. u 10h
Osnovi prava Doc. dr Mihajlo Vučić 17.09.2018. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 19.09.2018. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 19.09.2018. u 10h
Španski jezik 1, 2 Doc. dr Sanja Stošić 19.09.2018. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 19.09.2018. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 19.09.2018. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 10.09.2018. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 21.09.2018. u 10h
Informatika Prof. dr Lazar Petrović 12.09.2018. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 21.09.2018. u 10h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Mihajlo Vučić 17.09.2018. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 14.09.2018. u 10h

 **** 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Doc. dr Slobodan Simović 17.09.2018. u 11h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 14.09.2018. u 10:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 12.09.2018. u 11h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana Rašković 19.09.2018. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 19.09.2018. u 14h
Italijanski jezik 3, 4 Marina Milovanović 19.09.2018. u 10h
Španski jezik 3, 4 Doc. dr Sanja Stošić 19.09.2018. u 10h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Doc. dr Mihajlo Vučić 17.09.2018. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 21.09.2018. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 14.09.2018. u 10h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Mile Stojković 21.09.2018. u 10h
Savremene političke teorije prof. dr Dušan Proroković 17.09.2018. u 11h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 10.09.2018. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2018. u 12h

 **** 

 III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 21.09.2018. u 10h
Ples Božidar Mihailović 19.09.2018. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 12.09.2018. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 10.09.2018. u 10h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 21.09.2018. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 14.09.2018. u 11h
Engleski jezik 5, 6 dr Marijana Rašković 19.09.2018. u 12h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankaraš 19.09.2018. u 14h
Španski jezik 5, 6 Doc. dr Sanja Stošić 19.09.2018. u 10h
Italijanski jezik 5, 6 Marina Milovanović 19.09.2018. u 10h
Obaveštajno-bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 14.09.2018. u 10h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Mihajlo Vučić 17.09.2018. u 10h
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 10.09.2018. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 21.09.2018. u 10h
Kriminalistika Doc. dr Dejan Labović 10.09.2018. u 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 17.09.2018. u 10h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 10.09.2018. u 10h

 ****  

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 12.09.2018. u 10h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 21.09.2018. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2018. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2018. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Marijana Rašković 19.09.2018. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankaraš 19.09.2018. u 12h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 10.09.2018. u 12h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 17.09.2018. u 10h
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 17.09.2018. u 11h

 **** 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 19.09.2018. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 17.09.2018. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 10.09.2018. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 21.09.2018. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 14.09.2018. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 21.09.2018. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 12.09.2018. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 12.09.2018. u 11h

 ****  

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Lazar Petrović 21.09.2018. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 21.09.2018. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Doc. dr Slobodan Simović 17.09.2018. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 19.09.2018. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 14.09.2018. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 12.09.2018. u 10h

 **** 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 14.09.2018. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 12.09.2018. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 21.09.2018. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 19.09.2018. u 11h

NAPOMENA:
** – Izmena urađena 03.09.2018. u 10h