Rezultati ispita Osnovi prava sa ustavnim pravom

Održan 20.06.2018. godine

Redni broj Prezime i ime Broj indeksa Ocena
1 Gavrilović Petar 076/17 6 (šest)
2 Isidorović Nikola 047/17 5 (pet)
3 Jovičić Rade 090/17 5 (pet)
4 Marjanović Katarina 083/17 5 (pet)
5 Mitić Anđela 044/17 6 (šest)
6 Petrović Aleksa 026/17 5 (pet)
7 Petrović Nataša 098/17 6 (šest)
8 Petrović Teodora 070/17 7 (sedam)
9 Popović Milica 011/17 5 (pet)
10 Sedlarović Nenad 126/17 6 (šest)
11 Stefanović Jovana 023/17 5 (pet)
12 Teodorović Dimitrije 014/17 5 (pet)
13 Urdov Branka 080/17 6 (šest)
14 Vujanović Nikola 048/17 6 (šest)
15 Vuković Dimitrije 108/17 6 (šest)

Upisivanje ocena u indeks obaviće se 3. septembra 2018.

Predmetni profesor