Izvor: Predmetni profesor

REZULTATI PISANOG DELA ISPITA IZ

ŠPANSKOG JEZIKA II

Student Poeni/Ocena
1. Anđela Mandić 31,5/8
2. Mila Mirković 33,5/9
3. Branka Urdov 28,5/7
4. Jelena Babić 34,5/9
5. Aleksa Gljen 37/9
6. Klara Sandulović 39/10
7. Lazar Radovanović 24/6
8. Zorana Metikoš 26/7
9. Sanja Petkov 36,5/9
10. Dragana-Nana Miljović 39/10
11. Jovana Teodorović 34,5/9
12. Dimitrije Todorović 34/9
13. Katarina Marjanović 26/7
14. Jelena Šaranović 35/9
15. Milica Popović 31/8
16. Tatjana Bojanić 26/7
17. Hristina Janković 30/8
18. Anđela Mitić 37/9
19. Marija Puzović 29/7
20. Milica Pantelić 30,5/8
21. Uroš Mitić 34/9
22. Nikola Vujanović 33/8
23. Marko Krstić 28/7
24. Stefan Ćosić 27/7
25. Alejandro Atanasov 37,5/10
26. Nikola Živanović 35/9
27. Petar Gavrilović 33,5/9
28. Danica Vukićević 38/10
29. Andrea Janković 33,5/9
30. Vukašin Stojanović /
31. Luka Miljković 31,5/8
32. Isidora Gligorić 37/9