Izvor: Predmetni profesor

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ

ŠPANSKOG JEZIKA II – drugi deo

Student Poeni
1. Anđela Mandić 9
2. Mila Mirković 8,5
3. Branka Urdov 8,5
4. Jelena Babić 9
5. Aleksa Giljen 8,5
6. Klara Sandulović 8
7. Lazar Radovanović 8
8. Zorana Metikoš /
9. Sanja Petkov 9
10. Dragana-Nana Miljović 9,5
11. Jovana Teodorović 9,5
12. Dimitrije Todorović 7,5
13. Katarina Marjanović 8
14. Vukašin Stojanović 7
15. Milica Popović 5,5
16. Tatjana Bojanić 7
17. Hristina Janković 6,5