Izvor: Predmetni profesor

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ ŠPANSKOG JEZIKA II

 

Student Poeni
1. Stefan Ćosić 5
2. Anđela Mitić 7
3. Marija Puzović 6,5
4. Milica Pantelić 6,5
5. Nikola Živanović 8
6. Klara Sandulović /
7. Danica Vukićević 10
8. Zorana Metikoš 1,5
9. Sanja Petkov 8,5
10. Luka Miljković 4
11. Marko Krstić 6,5
12. Andrea Janković 8
13. Alejandro Atanasov 7,5