Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti osnovnih akademskih studija Diplomatije i bezbednosti da će overa letnjeg smestra biti prema rasporedu:

01. i 04.06.2018. za studente I godine
04.06.2018. za studente II godine
05.06.2018. za studente III godine

Studetni koji ne dobiju potpis predmetnog nastavnika, ili ne overe semestar, prema predviđenom rasporedu, mogu overiti semestar administrativnim putem, prema cenovniku dodatnih usluga fakulteta.

Studenti koji nisu overili semestar nemaju prava polaganja ispita u narednim rokovima počevši od junskog 2017/2018.

Semestralni list se može preuzeti u biblioteci fakulteta.