FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2017/2018. od 04.06. – 29.06.2018. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 04.06.2018. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir VugdelićProf. dr Leonas Tolvaišis 13.06.2018. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 15.06.2018. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Marijana Rašković 15.06.2018. u 10h
Španski jezik 1, 2 Doc. dr Sanja Stošić 06.06.2018. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 06.06.2018. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 06.06.2018. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 25.06.2018. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 08.06.2018. u 10h
Informatika Prof. dr Lazar Petrović 27.06.2018. u 10h
Osnove prava Doc. dr Mihajlo Vučić 22.06.2018. u 10h
Ustavno pravo Doc. dr Slobodan Simović 20.06.2018. u 10h
Osnove prava sa ustavnim pravom Doc. dr Slobodan Simović 20.06.2018. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 18.06.2018. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 08.06.2018. u 10h
Evropski odnosi i EU Doc. dr Mihajlo Vučić 29.06.2018. u 10h**
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 11.06.2018. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 04.06.2018. u 11h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 18.06.2018. u 10h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Doc. dr Mihajlo Vučić 29.06.2018. u 10h**
Međunarodna bezbednost Doc. dr Slobodan Simović 20.06.2018. u 11h
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 13.06.2018. u 11h
Bezbednosni menadžment Doc. dr Mile Stojković 20.06.2018. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 25.06.2018. u 12h
Savremene političke teorije Prof. dr Dušan Proroković 11.06.2018. u 10h
Engleski jezik 3, 4 dr Marijana RaškovićNataša Kankaraš 15.06.2018. u 12h15.06.2018. u 14h
Španski jezik 3, 4 Doc. dr Sanja Stošić 06.06.2018. u 10h
Italijanski jezik 3, 4 Marina Milovanović 06.06.2018. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 27.06.2018. u 10h
Teorija konflikata Prof. dr Andreja Savić 22.06.2018. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 08.06.2018. u 10h*

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Protokol 1, 2 mr Vojislav Glišić 20.06.2018. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 13.06.2018. u 11h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 11.06.2018. u 10h
Ples 1, 2 Božidar Mihajlović 25.06.2018. u 10h
Psihologija pokrete Prof. dr Mihajlo Manić 04.06.2018. u 10h
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 20.06.2018. u 10h
Obaveštajno bezbednosne službe Doc. dr Stanimir Đukić 22.06.2018. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 11.06.2018. u 10h
Međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 04.06.2018. u 10h
Kriminalistika Doc. dr Dejan Labović 08.06.2018. u 10h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 20.06.2018. u 11h
Engleski jezik 5, 6 Nataša Kankarašdr Marijana Rašković 15.06.2018. u 14h15.06.2018. u 12h
Španski jezik 5, 6 Doc. dr Sanja Stošić 06.06.2018. u 10h
Italijanski jezik 5, 6 Marina Milovanović 06.06.2018. u 10h
Krivično procesno pravo Doc. dr Mihajlo Vučić 29.06.2018. u 10h**
Debata 1, 2 Doc. dr Danijela Bjelja 18.06.2018. u 10h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – DIPLOMATIJA I BEZBEDNOST

Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2017/2018. od 04.06. – 29.06.2018. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Engleski jezik 7, 8 Nataša Kankarašdr Marijana Rašković 15.06.2018. u 14h15.06.2018. u 12h
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 22.06.2018. u 10h
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 11.06.2018. u 11h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 04.06.2018. u 12h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 29.06.2018. u 10h**
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 25.06.2018. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 25.06.2018. u 12h
Savremene bezbednosne integracije i vojna diplomatija Prof. dr Branko Krga 04.06.2018. u 10h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 11.06.2018. u 11h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 04.06.2018. u 11h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 06.06.2018. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Andreja Savić 22.06.2018. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 25.06.2018. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 11.06.2018. u 11h
Protokol mr Vojislav Glišić 20.06.2018. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 18.06.2018. u 11:30h
Bezbednosne veštine Doc. dr Mile Stojković 20.06.2018. u 11h
Kultura i međunarodni odnosi Prof. dr Mihajlo Manić 18.06.2018. u 11:30h
Metode upravljanja Prof. dr Branko Krga 07.06.2018. u 11h
Projektovanje istraživanja Prof. dr Mihajlo Manić 18.06.2018. u 11:30h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 04.06.2018. u 11h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – KORPORATIVNA BEZBEDNOST

Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2017/2018. od 04.06. – 29.06.2018. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Lazar Petrović 27.06.2018. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 11.06.2018. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 06.06.2018. u 10h
Fizičko-tehnička zaštita Doc. dr Stanimir Đukić 22.06.2018. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 11.06.2018. u 11h
Menadžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 04.06.2018. u 10h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 22.06.2018. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Doc. dr Stanimir Đukić 13.06.2018. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Andreja Savić 25.06.2018. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 06.06.2018. u 11h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 21.05.2018. u 12:00h
** – Izmena urađena 23.05.2018. u 12:00h