Rezultati pismenog dela ispita
Italijanski jezik 1, 25.04.2018. godine

1. Anđela Tuba 52/17 …………………… 33 boda

Usmeni deo ispita biće održan u četvrtak 26.04.2018. godine u 12h.

Predmetni nastavnik