Izvor: Studentska služba

Rezultati kolokvijuma iz Italijanskog jezika 2:

1. Aleksandar Andrejević 87/17………17,5
2. Nataša Petrović 98/17……………17
3. Igor Holjac 99/17……………….12
_______________________________________________
4. Jelena Mihajlović 53/17………….10
5. Miloš Jevtović 86/17…………….6,5
6. Jovana Stefanović 23/17………….5,5

Predmetni profesor