Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti da rezultate kolokvijuma na predmetu Osnovi diplomatije mogu preuzeti sa dole navedenog linka:

I godina rezultati kolokvijuma Osnovi diplomatije

Popravni kolokvijum iz predmeta Osnovi diplomatije će biti održan dana 26.12.2017. sa početkom u 13:30, nakon redovnih časova.

Predmetni profesor