FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Apsloventski ispitni rok – Decembar za školsku 2017/2018. od 25.12. – 29.12.2017. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 25.12.2017. u 11h
Osnovi prava Doc. dr Mihajlo Vučić 28.12.2017. u 11:30h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 27.12.2017. u 10h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 28.12.2017. u 11h
Protokol mr Vojislav Glišić 26.12.2017. u 12h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 29.12.2017. u 10:30h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 25.12.2017. u 11h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 26.12.2017. u 13h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 25.12.2017. u 10:35h
Kriminalistika Doc. dr Dejan Labović 26.12.2017. u 11:30h
Debata 1, 2 Doc. dr Danijela Bjelja 26.12.2017. u 14h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Apsloventski ispitni rok – Decembar za školsku 2017/2018. od 25.12. – 29.12.2017. godine

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodno javno pravo Prof. dr Nenad Đorđević 28.12.2017. u 11h

NAPOMENA: * – Izmena urađena xx.xx.xxxx. u xx:xxh
** – Izmena urađena xx.xx.xxxx. u xx:xxh