FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Apsloventski ispitni rok – Novebar za školsku 2017/2018. od 27.11. – 01.12.2017. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 28.11.2017. u 11:30h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Vladimir Vugdelić 27.11.2017. u 10h
Ustavno pravo Doc. dr Slobodan Simović 30.11.2017. u 13:30h
Osnovi prava Doc. dr Mihajlo Vučić 30.11.2017. u 11:30h
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 28.11.2017. u 11:30h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Politički sistem Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 27.11.2017. u 10h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Doc. dr Mihajlo Vučić 30.11.2017. u 11:30h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Lazar Petrović 29.11.2017. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 01.12.2017. u 10h

**

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Mile Stojković 29.11.2017. u 12h
Protokol mr Vojislav Glišić 28.11.2017. u 13h
Bezbednosna kultura Doc. dr Mile Stojković 29.11.2017. u 12h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Vladimir Vugdelić 27.11.2017. u 10h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Andreja Savić 28.11.2017. u 13h
Krivično-procesno pravo Doc. dr Mihajlo Vučić 30.11.2017. u 11:30h
Kriminalistika Doc. dr Dejan Labović 28.11.2017. u 11:30h
Geopolitika Prof. dr Mihajlo Manić (dr Dušan Proroković) 27.11.2017. u 11h

******

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Apsloventski ispitni rok – Novebar za školsku 2017/2018. od 27.11. – 01.12.2017. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Politika bezbednosti Prof. dr Andreja Savić 28.11.2017. u 13h

**

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 01.12.2017. u 11h

NAPOMENA: * – Izmena urađena xx.xx.xxxx. u xx:xxh
** – Izmena urađena xx.xx.xxxx. u xx:xxh