Izvor: Studentski parlament

Dana 30.10.2017. održana je prva, ujedno i konstitutivna sednica Studentskog parlamenta Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Nakon usvajanja dnevnog reda, pristupilo se konstituisanju samog parlamenta.

Apsolutnom većinom izglasan je sledeći sastav i Parlament čine:

Marko Pašić – Predsednik parlamenta
Alaui Alhakan – Zamenik predsednika
Anja Dončić – Student prodekan
Luka Stoilković – Potpredsednik
Filip Davidović – Potpredsenik
Dušan Radulović – Sekretar parlamenta
U sastav parlamenta ušli su i sledeći članovi: Nikola Stanišić, Miloš Bojić, Sara Stojanović, Kristina Soković, Edin Osmanagić, Pavle Gavrilović i Nina Rakić.

Na sednici su najavljeni projekti koji će biti sprovedeni, kao i projekti koji će se realizovati u saradnji sa Centrom za međunarodne odnose i kulturnu saradnju.

Tako će Parlament u narednim mesecima organizovati Dane beogradske debate a uzeti aktivno učešće u projektu Andrić u diplomatiji i projektu “Diplomatski potencijal Republike Srbije“.
Takođe, Studentski parlament Fakulteta za diplomatiju i bezbednost započinje rad na organizovanju studentske edukativne ekskurzije u drugom semestru školske 2017/2018. godine, kao i na organizovanju poseta najvišim institucijama Republike Srbije.

Pristupilo se i sledećoj tački dnevnog reda a to je podela zaduženja u navedenim projektima i sekcijama koje će se na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost odvijati. Određeni su članovi Parlamenta koji će u sekcijama učestvovati i omogućiti njihovu što efikasniju realizaciju.

Sednica je zaključena u redovnom stanju.